Politica de confidentialitate

 Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre S.C. PROPRINT SRL pentru  confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare.
 Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii. 

 Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. S.C. PROPRINT SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si S.C. PROPRINT SRL.

 Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. 

 S.C. PROPRINT SRL  se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001,